Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vờ mượn xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài