Bình Phước:

Vợ mang bầu ứng cứu chồng đánh đuổi nhóm trộm giữa ban ngày

Cặp vợ chồng ở Bình Phước tiếp ứng nhau đánh đuổi nhóm trộm xe máy. Ảnh cắt từ video nhân vật cung cấp
Cặp vợ chồng ở Bình Phước tiếp ứng nhau đánh đuổi nhóm trộm xe máy. Ảnh cắt từ video nhân vật cung cấp
Cặp vợ chồng ở Bình Phước tiếp ứng nhau đánh đuổi nhóm trộm xe máy. Ảnh cắt từ video nhân vật cung cấp
Lên top