Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vỡ hụi hàng trăm tỉ, chủ nợ và người dân kéo đến tắc đường