Vờ hết xăng trên đường đèo để lừa cướp xe "xịn"

Lợi dụng đường đèo Cù Hịn vắng đối tượng Khánh đã đã cảnh để cướp xe máy của người đi đường. Ảnh:Phương Linh
Lợi dụng đường đèo Cù Hịn vắng đối tượng Khánh đã đã cảnh để cướp xe máy của người đi đường. Ảnh:Phương Linh
Lợi dụng đường đèo Cù Hịn vắng đối tượng Khánh đã đã cảnh để cướp xe máy của người đi đường. Ảnh:Phương Linh
Lên top