Vợ Đường Nhuệ khai: Không đe doạ, chỉ "nhờ vả" Giám đốc Trung tâm đấu giá

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ). Ảnh MD
Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ). Ảnh MD
Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ). Ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top