Vợ Đường "Nhuệ" chối tội, khai ký giấy tờ vì tin tưởng chồng

Bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ Đường "Nhuệ" trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: T.D
Bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ Đường "Nhuệ" trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: T.D
Bị cáo Nguyễn Thị Dương - vợ Đường "Nhuệ" trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: T.D
Lên top