Vợ của Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và căn nhà là trụ sở công ty bất động sản. Ảnh: Mai Chi.
Vợ chồng Đường "Nhuệ" và căn nhà là trụ sở công ty bất động sản. Ảnh: Mai Chi.
Vợ chồng Đường "Nhuệ" và căn nhà là trụ sở công ty bất động sản. Ảnh: Mai Chi.
Lên top