Vợ của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xin tòa giảm nhẹ cho chồng

Bị cáo Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xử án ngày 17.12.
Bị cáo Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xử án ngày 17.12.
Bị cáo Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xử án ngày 17.12.
Lên top