Vợ chồng ông lão "liên thủ" chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng của 2 ngân hàng

Vợ chồng bị cáo Xuyên và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Vợ chồng bị cáo Xuyên và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Vợ chồng bị cáo Xuyên và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top