Vợ chồng doanh nhân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của đối tác

Các bị hại ký hợp đồng mua ô tô song bị vợ chồng Nam chiếm đoạt. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Các bị hại ký hợp đồng mua ô tô song bị vợ chồng Nam chiếm đoạt. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Các bị hại ký hợp đồng mua ô tô song bị vợ chồng Nam chiếm đoạt. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Lên top