Vợ Cao Tài Năng không đồng ý 2 tội danh, khẳng định sẽ kháng cáo

Bị cáo Vũ Thị Mừng khẳng định sẽ kháng cáo vì không phạm các tội danh. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Vũ Thị Mừng khẳng định sẽ kháng cáo vì không phạm các tội danh. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Vũ Thị Mừng khẳng định sẽ kháng cáo vì không phạm các tội danh. Ảnh: Mai Dung
Lên top