Vợ Cao Tài Năng khai không đào thi thể, đốt xác chủ nợ

Vợ Cao Tài Năng phủ nhận nhiều hành vi tại phiên toà sơ thẩm sáng 18.11. Ảnh: Mai Dung
Vợ Cao Tài Năng phủ nhận nhiều hành vi tại phiên toà sơ thẩm sáng 18.11. Ảnh: Mai Dung
Vợ Cao Tài Năng phủ nhận nhiều hành vi tại phiên toà sơ thẩm sáng 18.11. Ảnh: Mai Dung
Lên top