Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vợ cãi tay đôi với chồng, chồng dùng cuốc bổ vào đầu trọng thương

Thiết tại cơ quan công an (ảnh CACC)
Thiết tại cơ quan công an (ảnh CACC)