Vợ Bùi Văn Công: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng tao"

Bùi Thị Kim Thu là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác.
Bùi Thị Kim Thu là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác.
Bùi Thị Kim Thu là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không tố giác.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top