Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai nhờ giang hồ đánh dằn mặt chứ không chém

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tòa. Ảnh: M.P.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tòa. Ảnh: M.P.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tòa. Ảnh: M.P.
Lên top