VKSND: Mức án của cựu Giám đốc CDC Hà Nội đã thấp nhất khung hình phạt

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm (trên cùng) và đồng phạm tại toà. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm (trên cùng) và đồng phạm tại toà. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm (trên cùng) và đồng phạm tại toà. Ảnh: V.Dũng
Lên top