VKS không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: PV
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: PV
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: PV
Lên top