Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VKS Bắc Giang có phải xin lỗi ông Hàn Đức Long?

Luật sư Vũ Thị Nga đại diện quyền và lợi ích của ông Hàn Đức Long đã gửi đơn khiếu nại văn bản của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ảnh Thu Hân
Luật sư Vũ Thị Nga đại diện quyền và lợi ích của ông Hàn Đức Long đã gửi đơn khiếu nại văn bản của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ảnh Thu Hân