Vĩnh Phúc phạt hơn 2 tỉ đồng với các hành vi vi phạm phòng, chống dịch

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc
Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc
Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top