Vĩnh Long: Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy đá và tàng trữ hàng nóng

Nhóm đối tượng bị tạm giữ
Nhóm đối tượng bị tạm giữ
Nhóm đối tượng bị tạm giữ
Lên top