Vinashin sử dụng nguồn tiền tạm ứng 6.400 tỉ đồng như thế nào?

Trụ sở Vinashin.
Trụ sở Vinashin.
Trụ sở Vinashin.
Lên top