VẠCH TRẦN BỘ MẶT CÁC TỔ CHỨC KHỦNG BỐ LÉN LÚT HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM:

Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Nguyễn Thị Phi mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp
Nguyễn Thị Phi mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp
Nguyễn Thị Phi mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top