Việt Nam bắt 5 tội phạm Trung Quốc vượt biên trốn nã

Các đối tượng phạm tội trốn nã sang Việt Nam bị bắt giữ bàn giao cho Công an phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: CAQN
Các đối tượng phạm tội trốn nã sang Việt Nam bị bắt giữ bàn giao cho Công an phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: CAQN
Các đối tượng phạm tội trốn nã sang Việt Nam bị bắt giữ bàn giao cho Công an phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: CAQN
Lên top