Việt kiều Mỹ trộm ôtô ở trung tâm thương mại lĩnh án 10 năm tù

Kevin Long Nguyen lĩnh án 10 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.
Kevin Long Nguyen lĩnh án 10 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.
Kevin Long Nguyen lĩnh án 10 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.
Lên top