Viện KSND Tối cao đang làm rõ trách nhiệm "bỏ lọt tội phạm" vụ Đường "Nhuệ"

Nguyễn Xuân Đường (ở giữa) đang bị điều tra, khởi tố với một loạt tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản... Ảnh: Mai Chi.
Nguyễn Xuân Đường (ở giữa) đang bị điều tra, khởi tố với một loạt tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản... Ảnh: Mai Chi.
Nguyễn Xuân Đường (ở giữa) đang bị điều tra, khởi tố với một loạt tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản... Ảnh: Mai Chi.
Lên top