Viện Kiểm sát truy vấn cựu chủ tịch về mối quan hệ với Vũ “Nhôm”

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa hôm nay 4.1.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa hôm nay 4.1.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa hôm nay 4.1.
Lên top