Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hướng dẫn thu hồi tài sản tham nhũng

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt nghìn tỉ, cơ quan chức năng thu hồi tài sản được rất ít. Ảnh: LĐO
Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt nghìn tỉ, cơ quan chức năng thu hồi tài sản được rất ít. Ảnh: LĐO
Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt nghìn tỉ, cơ quan chức năng thu hồi tài sản được rất ít. Ảnh: LĐO
Lên top