Viện Kiểm sát đề nghị xử lý 5 dự án bất động sản của Phan Văn Anh Vũ

Dự án khu đô thị Phú Gia compound. Ảnh: Thùy Trang.
Dự án khu đô thị Phú Gia compound. Ảnh: Thùy Trang.
Dự án khu đô thị Phú Gia compound. Ảnh: Thùy Trang.
Lên top