Video: Chủ tiệm vàng bất lực nhìn gã trai trộm vàng tháo chạy

Hình ảnh quay lại đối tượng trộm vàng trước mặt chủ tiệm.
Hình ảnh quay lại đối tượng trộm vàng trước mặt chủ tiệm.
Hình ảnh quay lại đối tượng trộm vàng trước mặt chủ tiệm.
Lên top