XÉT XỬ ĐƯỜNG DÂY GỖ LẬU PHƯỢNG “RÂU”:

Vì tiền, kiểm lâm sa ngã

Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Lên top