Vì sao vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị bắt?

Cơ quan điều tra khám xét Phòng công chứng số 1 để thu thập chứng cứ. Ảnh: Lin xong
Cơ quan điều tra khám xét Phòng công chứng số 1 để thu thập chứng cứ. Ảnh: Lin xong
Cơ quan điều tra khám xét Phòng công chứng số 1 để thu thập chứng cứ. Ảnh: Lin xong
Lên top