Vì sao phiên tòa xử QLTT “giải cứu phân bón rởm" bị kéo dài?

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quốc Định "lỗi hẹn" tuyên án 2 lần do có chứng cứ mới và bị bệnh. Ảnh: Nhật Hồ.
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quốc Định "lỗi hẹn" tuyên án 2 lần do có chứng cứ mới và bị bệnh. Ảnh: Nhật Hồ.
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quốc Định "lỗi hẹn" tuyên án 2 lần do có chứng cứ mới và bị bệnh. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top