Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty sông Đà Nha Trang bị khởi tố?

Nhiều dấu hiệu khuất tất tại công ty CP Sông Đà Nha Trang kéo dài thời gian qua. Ảnh: V.H
Nhiều dấu hiệu khuất tất tại công ty CP Sông Đà Nha Trang kéo dài thời gian qua. Ảnh: V.H
Nhiều dấu hiệu khuất tất tại công ty CP Sông Đà Nha Trang kéo dài thời gian qua. Ảnh: V.H
Lên top