Vì sao liên tiếp phát hiện xe tải chở người qua chốt ở Bình Thuận?

Quãng đường khoảng 3km giữa 2 Chốt đầu Bình Thuận.
Quãng đường khoảng 3km giữa 2 Chốt đầu Bình Thuận.
Quãng đường khoảng 3km giữa 2 Chốt đầu Bình Thuận.
Lên top