Vì sao không khởi tố vụ cháy 3.000 thùng hồ sơ xe buýt TP.Hồ Chí Minh?

Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM.  Ảnh: T.H
Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM. Ảnh: T.H
Cháy kho lưu trữ gần 3.000 thùng tài liệu, hồ sơ lưu trữ xe buýt TPHCM. Ảnh: T.H
Lên top