Vì sao học viên cai nghiện ở Đồng Tháp đập phá, trốn trại?

Các học viên tại trung tâm cai nghiện ở Đồng Tháp.
Các học viên tại trung tâm cai nghiện ở Đồng Tháp.
Các học viên tại trung tâm cai nghiện ở Đồng Tháp.
Lên top