Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Lên top