Vi phạm tài chính, một Giám đốc Trung tâm ở Lào Cai bị xem xét kỷ luật

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai làm rõ sai phạm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc cùng cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp. Ảnh: Tùng Lâm.
Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai làm rõ sai phạm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc cùng cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp. Ảnh: Tùng Lâm.
Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai làm rõ sai phạm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc cùng cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp. Ảnh: Tùng Lâm.
Lên top