Vi phạm quy định cho vay ở Agribank chi nhánh Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?

Toàn bộ nhà máy, đất đai của Cty Tây Nam được định giá trên 190 tỉ đồng đã thế chấp cho khoản vay. Ảnh: Đ.A
Toàn bộ nhà máy, đất đai của Cty Tây Nam được định giá trên 190 tỉ đồng đã thế chấp cho khoản vay. Ảnh: Đ.A
Toàn bộ nhà máy, đất đai của Cty Tây Nam được định giá trên 190 tỉ đồng đã thế chấp cho khoản vay. Ảnh: Đ.A