Vi phạm nồng độ cồn, nhiều người điều khiển phương tiện bị kiểm tra, xử lý

Lực lượng CSGT Đội 1 - Phòng CSGT - CAHN  đưa người vi phạm nồng độ cồn về chốt  để xử lý. Ảnh: V.H
Lực lượng CSGT Đội 1 - Phòng CSGT - CAHN đưa người vi phạm nồng độ cồn về chốt để xử lý. Ảnh: V.H
Lực lượng CSGT Đội 1 - Phòng CSGT - CAHN đưa người vi phạm nồng độ cồn về chốt để xử lý. Ảnh: V.H
Lên top