Vi phạm những lỗi giao thông thông thường, mức xử phạt mới là bao nhiêu?

Cảnh sát giao thông thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trên đường. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trên đường. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trên đường. Ảnh T.Vương
Lên top