Vi phạm hành chính có bị thu giữ đồ vật?

Luật sư Đặng Văn Cường nói về việc thu giữ điện thoại của hotgirl V.T.A.T, sau đó bị lộ clip nóng, có đúng Luật xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Luật sư Đặng Văn Cường nói về việc thu giữ điện thoại của hotgirl V.T.A.T, sau đó bị lộ clip nóng, có đúng Luật xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Luật sư Đặng Văn Cường nói về việc thu giữ điện thoại của hotgirl V.T.A.T, sau đó bị lộ clip nóng, có đúng Luật xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top