Vi phạm giao thông, vác rựa tìm CSGT gây sự

Đối tượng Phương tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Phương tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Phương tại cơ quan chức năng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top