Vi phạm giao thông, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà cố thủ trong cabin

Người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông bị lập biên bản. Ảnh: Anh Vũ.
Người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông bị lập biên bản. Ảnh: Anh Vũ.
Người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông bị lập biên bản. Ảnh: Anh Vũ.
Lên top