Vì một lời nói, 3 thanh niên rủ nhau đi chém người

Tòa tuyên án 3 bị cáo Bé Năm, Việt và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: N.A
Tòa tuyên án 3 bị cáo Bé Năm, Việt và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: N.A
Tòa tuyên án 3 bị cáo Bé Năm, Việt và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: N.A
Lên top