Vì ghen, người vợ dùng dao đâm chết chồng hờ

Vì ghen mà Nguyễn Thị Cẩm Tiên đã đâm chết người chồng hờ. Ảnh: PV
Vì ghen mà Nguyễn Thị Cẩm Tiên đã đâm chết người chồng hờ. Ảnh: PV
Vì ghen mà Nguyễn Thị Cẩm Tiên đã đâm chết người chồng hờ. Ảnh: PV
Lên top