Vì đâu học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi?

Một số học sinh bị công an lấy lời khai vì cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Một số học sinh bị công an lấy lời khai vì cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Một số học sinh bị công an lấy lời khai vì cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Lên top