Vết trượt tội lỗi của cựu giáo viên mang án tử hình

Đối tượng Hồ Xuân Long tại thời điểm bị bắt giữ cùng 5 bánh heroin.
Đối tượng Hồ Xuân Long tại thời điểm bị bắt giữ cùng 5 bánh heroin.
Đối tượng Hồ Xuân Long tại thời điểm bị bắt giữ cùng 5 bánh heroin.
Lên top