Về vụ án Lê Bá Mai được nêu ra trước Quốc hội: Ai đã bao che cho kẻ phạm tội?

Bị cáo Lê Bá Mai bị dẫn giải ra tòa.
Bị cáo Lê Bá Mai bị dẫn giải ra tòa.
Bị cáo Lê Bá Mai bị dẫn giải ra tòa.
Lên top