Về phường làm việc vì đưa 20 triệu để được bỏ qua vi phạm mua bán dâm

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Minh Thành. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Minh Thành. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Minh Thành. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top